Otázky a odpovědi

Jak je to se strakapoudy z hlediska zákona a ekologie?

Prostředek Antistrakapoud ® je doporučen pouze v případě, že strakapoud netvoří hnízdo, ale cíleně a záměrně fyzicky likviduje a ničí fasádu nebo majetek. Prostředek Antistrakapoud ® by měl být použit až jako poslední možnost a používá se v případě, že selhává odchyt strakapouda (na stejné místo se stěhuje strakapoud další) a nefungují makety dravců (strakapoud se přestává namalovaných dravců nebo maket dravců bát). Strakapoud v tomto případě pouze vytváří řadu děr a polystyren vyhazuje z otvoru ven, nejde mu v žádném případě o hnízdění, ale o fyzické ničení majetku, kterému je třeba zabránit. Pak je využití prostředku Antistrakapoud ® doporučené.

Doba hnízdění: Podle zákonů platných v Evropské unii a České republice strakapoud patří mezi chráněné druhy. Ochrana strakapouda je uváděna v době hnízdění: březen-červen.

 

Proč použít prostředek Antistrakapoud ® ? Jsou i jiné způsoby plašení strakapoudů?

Je možné provést odchyt strakapouda, který klove fasádu, specializovanou firmou. Podle našich zkušeností má ale tato metoda podstatnou trhlinu – v řadě případů je tento postup zcela neúčinný, protože se na fasádě obvykle vzápětí uchytí další nový strakapoud a odchyt může začít znovu. Kromě toho je takový odchyt záležitostí velmi nákladnou. Ze stejného důvodu nic nevyřeší ani odstřel, který je navíc u strakapouda zakázaný (strakapoud patří mezi chráněné druhy) a v hustě obydlených částech i problematický. Zaznamenali jsme případ, že po odchytu jednoho strakapouda se na stejné místo do týdne nastěhovali další dva. Věšení maket dravců, malůvek dravců, proužků alobalu či magnetofonových pásek pomůže přibližně na týden, než si strakapoud na tuto „plašičku“ zvykne a poté ho neodradí nic z výše uvedeného. Bude klovat polystyren z fasády v klidu dál. Pasta Antistrakapoud ® neodpudí pouze jednoho strakapouda, ale má za úkol odradit všechny ptáky, kteří se snaží proniknout do fasády. Strakapoudi se nejprve snaží dostat vždy do děr, které už začali klovat. I po vyplašení se budou zpočátku opakovaně vracet.  Antistrakapoud ® jim v tom ale zabraňuje díky agresivnímu zápachu a zároveň bude fungovat jako preventivní opatření - zamezí dalšímu klování děr. Nosiče s křemennou vrstvou Antistrakapoud ® sice přilákají kolem letícího strakapouda přesně na nosič, ale pro ptáka funguje pouze jako „šidítko“. Přitahuje jej, ale nosič zabraňuje poškození ostatních částí fasády. Po opakovaných pokusech se stěhuje z fasády pryč. Hnědý střed v nosiči pasty strakapouda velmi přitahuje. Pokud si má strakapoud vybrat jedno místo na vaší fasádě – vybere si právě tento bod, bude se ho snažit zvětšit. To mu ale nosič s křemennou vrstvou na fasádě neumožní. Hnědá hmota má mimořádnou pevnost, kterou strakapoud nedokáže vyklovat. Je možné, že se budou ozývat pouze silné rány při zobání. Strakapoudi mají obdivuhodnou vytrvalost.

 

Uhyne strakapoud při kontaktu s prostředkem Antistrakapoud ®?

Ne. Prostředek je vyvinutý tak, aby působil postupným uvolňováním aktivních látek odpudivě na čich a oči strakapoudů a to i přes to, že strakapoudi a obecně většina ptáků nemá čich příliš dobře vyvinutý. S tím ale s tím pasta Antistrakapoud ® počítá.

Nejlepší by asi byl příklad pro srovnání, když člověk krájí cibuli: Pokud například krájíte ve velmi malé místnosti cibuli – je úplně jedno jestli cibule voní po vanilce, nebo po šeříku. V malém prostoru jsou výpary cibule tak silné, že dříve nebo později z místnosti stejně musíte pryč, protože se tam nedá vydržet, ale to nesouvisí přímo s čichem. Opustit takovou místnost by bylo nutné, i kdybyste měli ucpaný nos nebo rýmu.

Cibule Vás pochopitelně nijak nepoškodila, stačí jen opustit daný prostor. Pouze je to nepříjemné a zvířata i lidi se asi shodnou – proč mám být na místě kde je mi to nepříjemné, když mohu jít jinam na lepší místo?

Strakapoud po přiblížení a kontaktu s prostředkem  Antistrakapoud ® ihned odlétá pryč, protože výpary z pasty jsou pro strakapouda nesnesitelné -  opeřenci musí doslova odletět „na čerstvý vzduch“. Ptáci nemají sebemenší důvod se v dosahu výparů uvnitř v otvoru zdržovat. Prostředek Antistrakapoud ® byl opakovaně testovaný a strakapoudům se prokazatelně nic nestalo, pouze se obvykle zabydleli o několik domů dále na místech, kde Antistrakapoud ® nebyl použitý. Tím zůstala fasáda, kde byl Antistrakapoud ® aplikován, ochráněna proti dalším „náletům“. Antistrakapoud ® pasta tedy působí pro přirovnání pouze jako „repelent na komáry“, jen s tím rozdílem, že je výrazně silnější a jeho účinnost proti ptákům velmi vysoká. Není kontaktní a ptáci pastu nezobají.  Nosiče s křemennou vrstvou pak fungují opačně - přilákají strakapouda na dané místo. Tím se ochrání okolní část fasády, pokud si strakapoud dříve vyklovaného otvoru nevšimne a nevletí dovnitř.

 

Za jak dlouho musím Antistrakapoud ® na fasádě doplňovat?

Je nutné počítat s tím, že po první aplikaci strakapoud přiletí (téměř určitě) znovu. Proto se vyplatí Antistrakapoud ® zkontrolovat případně doplnit například po dvou, třech dnech. Postupně je možné tento interval prodlužovat. Záleží i na teplotě. V horkém létě se budou aktivní látky odpařovat výrazně rychleji než v chladnějším počasí. Když bude do otvoru svítit slunce a fasáda je ještě směrována na jih, je lepší prostředek z důvodu vysokých teplot po několika dnech zkontrolovat a doplnit. Jinak může běžně vydržet jeden nebo dva týdny, později až návštěvy strakapouda nebudou tak časté je možné kontrolu pasty oddálit i na řadu týdnů. Je třeba si ale uvědomit že aktivní látky se postupně odpařují a proto by po delší době zůstala například po Antistrakapoudu ® jen mazlavá vazelína a účinné látky by postupně vyprchaly. Proto je třeba látku doplňovat. Platí jednoduché pravidlo – čím je látka čerstvější, tím je také účinnější.

 

Mohu ihned definitivně opravit vyklované otvory po strakapoudovi a případně použít pouze Antistrakapoud ® nosiče s křemennou vrstvou jako prevenci?

Když opravíte polystyrenem a montážní pěnou ihned úplně VŠECHNY otvory a použijete pouze jen nosič s křemennou vrstvou, zvyšuje se v prvních několika dnech (nebo týdnech) riziko, že se strakapoud vrátí - je zvyklý k vám létat a začne tedy vyvářet otvor na jiném místě fasády. Otvor mu na vaší fasádě zkrátka chybí, protože je na toto místo zvyklý. Vaším cílem je mu (v prvním kroku) toto místo ne uzavřít, ale pouze „znechutit a zkomplikovat“ aby odlétl raději na jiné, dostupnější. Doporučujeme tedy zpočátku nechat jeden nebo dva otvory, do kterých strakapoud může vletět, ale do nich aplikovat pastu Antistrakapoud ®. Současně s tím aplikujte nosiče s křemennou vrstvou -  připevněte je k fasádě. Tím se riziko další návštěvy strakapouda výrazně snižuje. Teprve až bude jistota, že strakapoud váš dům opustil, opravte i zbývající otvory. Pokud je to ale možné, nechte ještě nějakou dobu instalované nosiče s křemennou vrstvou, snižujete tím riziko další nevítané návštěvy. Nosiče s křemennou vrstvou raději odstraňte, až přestanete strakapoudy vídat, nebo až si udělají hnízdo na jiných místech a vaše fasáda pro strakapoudy přestane být zajímavá.

 

Když opravím otvor ve fasádě jen montážní pěnou a nepoužiji na tomto místě nosič s křemennou vrstvou, bude tento otvor strakapoud klovat?

Naprosto spolehlivě. V diskuzích se často píše, že strakapoud klove, protože ho baví dutý zvuk vnější fasády a předpokládá, že stejně jako na stromě najde pod povrchem (kůrou) potravu. Naše rozsáhlá pozorování jsou ale zcela odlišná. Na řadě fasád byl otvor na fasádě ihned provizorně opraven pouze montážní pěnou. Strakapoudy doslova přitahovala montážní pěna, kterou byly otvory opraveny. Vyklovali pěnu naprosto dokonale, přestože je pěna měkká, poddajná, vůbec nepřipomíná polystyren ani nerezonuje jako vnější vrstva fasády. Strakapoudům je to zkrátka jedno. Podle všeho se orientují spíše odlišnou barvou a znázorněním otvoru. Vypěněný otvor montážní pěnou bohužel otvor připomíná a strakapoud se bude snažit otvor dokončit. Námi dodávaný nosič s křemennou vrstvou mu tento vchod zablokuje. Strakapoud jej ale může spokojeně klovat, aniž by poničil fasádu. Až bude později fasáda definitivně opravena, otvor zcela zmizí a nebude strakapoudy na toto místo dále lákat.

 

Ve fasádě mám otvor, ale zůstala tam jen vrstva perlinky s omítkou – polystyren v díře není téměř vidět, jak mám natřít vnitřek otvoru Antistrakapoudem ®?

Vyplňte otvor kousky polystyrenu (volně jej naházejte do otvoru) a ke konci vložte do otvoru zmačkaný hadr. Nechte tam ale dutinu (aby se strakapoud dostal dovnitř). Nakonec natřete hadr uvnitř otvoru silnou vrstvou Antistrakapoudu ®.

 

Na fasádě je zatím jen několik nepatrných otvorů od strakapouda, žádný větší otvor strakapoud nestihl vyklovat, protože ho vždy odplaším. Je nutné použít pastu Antistrakapoud ®?

V tomto případě by stačilo použít pouze samotné nosiče s křemennou vrstvou. Pastu by nebylo možné na nic nanést. Pokud si strakapoud ještě nevytvořil otvor, použijte samotné nosiče s křemennou vrstvou, které přilákají strakapouda na nosič. Pasta se využívá jen v případě, že už strakapoud vykloval otvor a zvykl si navštěvovat vaši fasádu. Pak by se pasta nanesla přímo do otvoru v polystyrenu.

… a obráceně – mohu zakoupit jen pastu Antistrakapoud ® když mám jeden nebo více vyklovaných otvorů a neinstalovat na fasádu nosiče s křemennou vrstvou?

Tento postup nedoporučujeme. Pasta Antistrakapoud ® v otvoru naučí strakapoudy, že hotové otvory jsou pro strakapoudy naprosto nezajímavé, ale na to si strakapoud musí nejprve zvyknout. Pasta mu další klování neumožňuje. Nosič s křemennou vrstvou zase odvádí pozornost strakapoudů od fasády a dává jim prostor klovat na zcela bezpečném místě. Nosiče s křemennou vrstvou (alespoň jeden nebo dva kusy) je vhodné nechat na fasádě i po definitivní opravě všech otvorů. Při použití pouze samotné pasty by sice strakapoudy vyklovaný otvor odradil, ale nic by mu nebránilo vyklovat otvor nový. Nosiče tedy budou působit jako prevence pro případ, že přiletí nový strakapoud a bude hledat nové místo na vaší fasádě. Nosič s křemennou vrstvou je pro něho natolik zajímavý, že si okolní fasády nebude všímat a půjde přímo po nosiči. Případné klování do nosiče bude mít vždy přednost před klováním do fasády a působí tedy jako „pojistka“, aby nedošlo k poničení okolní fasády i v budoucnu.

 

V nabídce máte dva druhy nosičů Antistrakapoud ® - světlé a tmavé, jaké mám použít?

Když máte světlou fasádu jako žlutou, oranžovou bílou pak objednejte tmavé (hnědé) nosiče, které se používají nejčastěji. Uvádět při objednávce tuto informaci ani nemusíte, protože 99 procent fasád je světlých a tmavé nosiče jsou v sadách nebo i při objednávce standardně dodávány jako tmavé (tedy pro světlé fasády).

Když máte tmavou fasádu jako černou, hnědou, šedou pak objednejte světlé (bílé) nosiče. Uveďte tuto informaci do poznámky při objednávce.

Pokud si nejste jisti, můžeme vám namíchat obě barvy dohromady (u sady 450g tedy 2 světlé a 2 tmavé nosiče, u sady 900g pak 4 světlé a 4 tmavé nosiče). Na vaší barvě fasády pak vyzkoušíte, která barva je úspěšnější. Ten nosič, který bude více oklovaný, otlučený … ten bude lepší, strakapoud této barvě dává přednost a bude jako „šidítko“ lépe chránit vaši fasádu. Pak by se vyplatilo použít na fasádě více nosičů této barvy.

 

Na domě se nám dali strakapoudi do dřevěného obložení. Neklovou tedy polystyren, ale přímo otvor ve dřevě. Mohu použít Antistrakapoud ® ?

Můžete – použití je téměř shodné. Když strakapoud vyklove otvor například v palubkách, vznikne pod obložením dutina. Aby bylo kam pastu Antistrakapoud® namazat, vložte do dutiny například zmačkaný hadr a ten namažte pastou. Jediný rozdíl bude v uchycení nosičů s křemennou vrstvou někde v okolí otvoru. Dřevo bude pevnější než polystyren,  zatlučení kladívkem by pravděpodobně nosič poškodilo. Stačí ale v místě, kde se mají hroty nosiče zapíchnout vyvrtat do dřeva malé otvory podle hrotů na nosiči, tedy přímo do obložení (stačí použít i ruční nebozez). Poté stačí vložit nosič. Nosič je možné pro jistotu navíc přilepit neutrálním silikonem, silikon půjde později (až se strakapoud odstěhuje) z obložení dobře odstranit.

 

Je vhodné krmit v zimě ptáky (sypání do krmítek) v blízkosti domu?

Není. Každý člověk by si měl vypěstovat pozitivní vztah k přírodě a právě krmení ptáků v zimě, odmalička patří k základům, které nás učí už od školky. Bohužel se ptáci přestávají bát, stahují se do měst a dokáží napáchat na zateplené fasádě značnou „paseku“. Udělejte s dětmi budku nebo krmítko, odneste ji do lesa několik set metrů od nejbližších domů, pak bude vše v pořádku. Může se stát, že přikrmováním ptáků v těsné blízkosti domu dojde dříve nebo později i na vyklované otvory ve fasádě. Pokud je to jen trochu možné – přikrmujte ptáky dále od domu a zapomeňte na rozšířený zvyk mít krmítko před oknem. Snížíte tím výrazně riziko vyklovaných otvorů v budoucnosti.

  

Ptáci se z fasády odstěhovali, vyklované otvory zůstaly – co dál?

Pro rychlou a trvalou opravu fasády Vašeho domu použijte OPRAVNOU SADU Antistrakapoud ®, kterou je možné zakoupit na www.antistrakapoud.cz . Obsahuje vše potřebné pro velmi rychlou opravu, nemusíte tedy samostatně nic shánět. Jediné co budete potřebovat je nepatrné množství vrchní barevné fasády Vašeho domu a drobné nářadí špachtle, křížový šroubovák. Vzhledem k obrovskému množství struktury, hrubosti i barev (co dům to originál) je to jediná významná položka, kterou budete pro opravu potřebovat. Oprava trvá krátce a nevzhledných vyklovaných otvorů se definitivně zbavíte.